حسابداران ارشد
 
 
وبلاگ اختصاصی دانشجویان ارشد حسابداری اسلامشهر
 

In The Name of God

فصل چهارم:
ابزارهاي سيستم

استاد: آقای دكتر اسماعيل زاده( مدیر گروه حسابداری)

 پریسا سرابی(دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری)           بهار 1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

حسابداران معمولاً در پروژه های طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری مشارکت دارند و هنگام انجام حسابرسی داخلی یا مستقل این سیستم ها را بررسی می کنند. در اینجا برخی از روش های مفید که شامل مصاحبه، فلوچارت، سایر اشکال مستندسازی سیستم و ابزارهای مدیریت پروژه، بیان شده است.

مصاحبه

مصاحبه يكي از مهارت هاي مهم براي

      حسابداران خصوصاً حسابرسان و

      حسابداران درگیر سیستم طراحی است.

مصاحبه يك منبع اطلاعاتي است كه اعضاي تيم با فلوچارت ها و ساير اشكال مستند سازي آن را توصيف ميكنند.

یک مصاحبه گر خوب، به تمرین نیاز دارد. اولین کار مصاحبه، گوش دادن است. اما مصاحبه گر باید زمان پرسش و زمان متوقف کردن مودبانه در مورد بحث های نامربوط مصاحبه شونده را بداند.

    نکته: روش هایی وجود دارد که کار مصاحبه را حتی برای کسی که این کار را تازه شروع کرده، آسانتر می کند.

 روش هاي انجام مصاحبه خوب:

1- از قبل براي مصاحبه، قرار ملاقات تنظيم شود.

2-براي مصاحبه به موقع حاضر شويد.

3- فهرستي از پرسش ها را از قبل تهيه كنيد.

4- براي مصاحبه لباس مناسب بپوشيد.

5- سؤالات را مستقيما بپرسيد و پاسخ آن را بگيريد.

6- مؤدب باشيد و حرف شخص مصاحبه شونده را قطع نكنيد.

7-هنگام اتمام مصاحبه، دوباره از شخص مصاحبه شونده تشكر كنيد.

8- بعد از مصاحبه جاي آرامي را براي بررسي و مرور يادداشت های خود پيدا كنيد.

 فلوچارت

حسابرسان و تحليل گران سيستم در سطحي گسترده از نمودار ها استفاده مي كنند چون آن مقصودي را كه براي بيان آن واژه ها و عبارات لازم است را به طور مختصر نشان مي دهد. یکی از مفیدترین این اشکال، فلوچارت است که:

روابط بين فرايند هاي پي در پي را توصيف مي كند.

انواع فلوچارت ها

1. فلوچارت اسناد

2. فلوچارت برنامه

3. فلوچارت سيستم

 نشانه هاي استاندارد فلوچارت:

حسابداران برای اهدافشان از نشانه های فلوچارت استفاده می کنند. تعداد این نشانه ها محدود است اما برای توصیف بیشتر سیستم ها، به اندازه کافی گسترده هستند.

سه نوع نشانه وجود دارد:

1. نشانه های پايه

2. نشانه های برنامه نويسي

3. نشانه های سيستمها

 نشانه های پایه

1. كاربردشان انعطاف پذير است .

2. آگاهی از آنها مهم است.

3. با هر يك از نشانه هاي برنامه نويسي و سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند.

نشانه هاي پايه براي رسم فلوچارت:

                                          اتصال دهنده ويژه صفحه (براي

                                                                     ورود يا خروج از صفحه)

                                              توضيح ، بيانيه يا اظهارات اضافي

   (خروج يا ورود به بخش ديگر نمودار)                            نوک پیکان و خطوط جهت دار

نشانه های برنامه نویسی

از اين نشانه همراه با نشانه های پایه براي توصيف منطق برنامه هاي رايانه اي استفاده مي شود.

 نشانه هاي برنامه نويسي

             

       

نشانه های سیستم

حسابداران از این نشانه براي مستند سازي بررسي كنترل هاي داخلي و تشريح عمليات سيستم اطلاعاتي پيشنهادي استفاده مي كنند.

 فلوچارت سيستم

فلوچارت سيستم نمايشي تصويري از روابط بين فرايندهاست. خطوط، جريان ترتيب فرآيندها را نشان مي دهد. حسابرسان از نمودگرهاي سيستم براي توصيف فرآيند هاي رايانه اي، عمليات دستی و ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم كاربردي استفاده ميكنند.

فلوچارت سيستم به طور متناوب در برگيرنده لايه هاي شناسايي داده و شناسايي عمليات است. فلوچارت، فرآيند سيستم و ورودي ها و خروجي ها را مشخص ميكند.

جهت جریان در فلوچارت باید از بالا به پایین و از چپ به راست باشد.

نشانه هاي فلوچارت سيستم

 

 

                                                                                     

 

فلوچارت سیستم

فلوچارت برنامه

فلوچارت برنامه هر مرحله از فرآيند برنامه رايانه اي را به تفصيل نشان ميدهد. در اين فلوچارت براي نمايش ترتيب مراحل از خطوط جريان استفاده ميشود.

حسابداران ممکن است فلوچارت برنامه را هنگام ارزيابي كنترل هاي داخلي يك سيستم بر مبناي رايانه مورد بررسي قرار مي دهند.

در اين فلوچارت هر برنامه شامل چند بخش است که برای هر بخش، یک فلوچارت وجود دارد.

فلوچارت برنامه

فلوچارت اسناد

               *فلوچارت اسناد بر گردش اسناد بين واحدهاي سازماني تأكيد دارد. حسابرسان هنگام مستند سازي روش هاي كنترل هاي داخلي صاحبکار از اين فلوچارت استفاده مي كنند.

*               در فلوچارت اسناد صفحه مورد نظر به ستونهایی تقسیم می شود که با خطوط عمودی از هم جدا شده اند. هر ستون بيانگر يك واحد سازماني (ماننده دایره، دفتر و ...) است. نشانه عمليات در يك ستون نشان مي دهد كه اين واحد فعاليتي را انجام مي دهد. هنگامي كه سند از يك دايره به دايره ديگر منتقل مي شود، فلوچارت اين انتقال را با يك خط جريان نشان ميدهد كه به نشانه سند متصل مي شود. این فلوچارت برای توصیف روشهای غیر رایانه ای بسیار مفید است.

فلوچارت
اسناد

ساير روش هاي مستند سازي سيستم

 

 
نمودگر موجوديت-رابطه:


این نمودگر، رابطه بين داده هاي ذخيره شده در سيستم رايانه اي را نشان ميدهد. تحليل گران اين نمودگرها را در فرآيند مدل سازي داده ها در طي طراحي سيستم تهيه ميكنند. اين نمودگر موجوديت را با مستطيلي نشان ميدهد كه حاوي نام آن است. خطي كه دو مستطيل را به هم ربط ميدهد، ارتباط بين دو واحد را نشان مي دهد. در بعضي از قرارداد هاي مدل سازي از دايره كوچكي در كنار نشانه ديگر براي بيان احتمال عدم وقوع استفاده مي شود.

نمودگر موجودیت رابطهمنبع:
دستگیر، محسن.سعیدی، علی. سیستم های اطلاعاتی حسابداری. انتشارات ترمه. 1389


Its Nice To Be Important But
It
s More Important To Be Nice

 

 

 

 |+| نوشته شده در  شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:27  توسط لوکا پاچیولی  | 
 
  بالا  

Powered by WebGozar